Galeria Leśna- WYGON

MOTTO:
Zaczynamy dobrze potem będzie tylko lepiej.

Witamy

W nowej szacie graficznej strony www.galerialesna-wygon.pl opracowanej przez Marcina Siemieniuk-Morawskiego.

Na rok 2015 proponujemy wspólną zabawę w przeglądanie, komentowanie oraz odgadywanie tematu prac autorów związanych z Galerią Leśną – WYGON. Prace będą ukazywać się w cyklu tygodniowym w galeriach tematycznych. Galeria nr 3 prezentować będzie prace „zagadka”. Prawidłowe nazwanie tematu pracy skutkuje możliwością otrzymania wydruku pracy z tejże galerii. Standardowy wydruk: format A4 papier 200g/m2.

Zapraszamy do osobistego odbioru prac lub przesłania smsem na nr 695 077 360 adresu, na który praca ma zostać wysłana. Przesyłki odbywają się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Istnieje możliwość otrzymania wydruku wybranej pracy przedstawionej w pozostałych galeriach. W takim wypadku proszę o kontakt telefoniczny nr 695 620 956 w celu określenia, o którą pracę chodzi. Odbiór osobisty w Galeri Leśnej - Wygon lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po podaniu adresu smsem na nr 695 077 360, na który ma zostać praca wysłana.

Zapraszamy także do składania zamówień na „prace autorskie” na wybrany przez zamawiającego temat oraz formę jego realizacji. Prace te wykonywane są na podstawie „umowy o dzieło” i w tej formie rozliczne.

Firma Portretowa
M.K. P.K. M.K.
17-204 Polska

Studio Fotografii Artystycznej i Użytkowej
M.K. P.K. M.K.
17-204 Polska

Przy okazji końca starego i początku Nowego Roku chcielibyśmy serdecznie podziękować dotychczasowym ofiarodawcom „datków” na Galerię Leśną - WYGON

Dziękujemy

Dzięki Wam dalej jesteśmy tworzymy i prezentujemy nasze prace. Podajemy nr. konta w PKO Bank Polski nr. 93 1020 1332 0000 1802 0669 5979 na „datki” z dopiskiem „darowizna na rzecz Galerii Leśnej - WYGON” Informujemy, że przekazane „datki” przeznaczone zostaną na działalność i rozwój Galerii Leśnej - WYGON

M.K. P.K. M.K.

created by Marcin Siemieniuk-Morawski
marcinek1268@gmail.com